AJUTOR SOCIAL MINIM GARANTAT CETĂȚENILOR ACORDAT DE MUNICIPALITATE

1Ce este?

O subvenție financiară, extraordinară, temporară și legată de o acțiune de incluziune civică, acordată persoanelor în situație de vulnerabilitate, risc sau excluziune socială.

2Cine poate beneficia de ajutorul social minim garantat acordat de municipalitate?

Orice persoană majoră sau emancipată în situație de vulnerabilitate, risc sau excluziune socială care nu are dreptul de a beneficia nici de Renta de Incluziune Socială din Galiția (RISGA) și nici de Pensia Necontributivă (PNC) sau de orice alt ajutor sau pensie în sumă mai mare sau egală cu aceste pensii.

3Este necesară dovada de ședere?

Da, cu o vechime de cel puțin șase (6) luni și valabilă și după data depunerii cererii, cu excepția cazurilor excepționale prevăzute de reglementările autonome de incluziune socială în vigoare în orice moment.

4Este necesară reședința legală?

Nu reprezintă o cerință. Drepturile fundamentale ale persoanelor la viață, sănătate sau la alimentație nu depind de situația administrativă pe teritoriul Spaniei, trebuind interpretate în accepțiunea lor extinsă, în conformitate cu normele internaționale și spaniole care garantează aceste drepturi.

5Care este limita maximă de venituri pentru a putea solicita ajutorul?

Dacă gospodăria este formată dintr-o singură persoană, venitul maxim admisibil, este echivalent cu 100% din ISR în vigoare la data depunerii cererii. Această limită maximă de venit va fi majorată cu 10% pentru fiecare persoană suplimentară din componența gospodăriei, până la un maxim de 150% din ISR:

 • 1 persoană - 532,51 € venitul minim pe lună (100% IPREM)
 • 2 persoane - 585,76 € venitul minim pe lună (110% IPREM)
 • 3 persoane - 639,01 € venitul minim pe lună (120% IPREM)
 • 4 persoane - 692,26 € venitul minim pe lună (130% IPREM)
 • 5 persoane - 745,51 € venitul minim pe lună (140% IPREM)
 • 6 sau mai multe - 798,77 € venitul minim pe lună (150% IPREM)
6Care este valoarea ajutorului municipal?

Primăria va oferi o sumă echivalentă cu 100% din ISR pentru fiecare gospodărie, majorându-o cu 10% pentru fiecare membru suplimentar din gospodărie, până la un maxim de 150% din ISR, adică, se va reproduce tabelul de valori de la punctul anterior.

7Pot beneficia de acest ajutor dacă am niște mici venituri?

Da, numai dacă nu ating limita ISR. În acest caz, din suma care se primește sub formă de subvenție se vor scădea aceste mici venituri.

8Este compatibil cu alte subvenții sau pensii?

Nu este compatibil cu RISGA, nici cu PNC sau cu venituri mai mari decât acestea, nici cu alte subvenții sociale pentru acoperirea nevoilor de bază.

 • RENTA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ DIN GALIȚIA - RISGA / INCOMPATIBIL
 • PENSIE NECONTRIBUTIVĂ (PNC) / INCOMPATIBIL
 • SUBVENȚII SAU PENSII MAI MARI DECÂT RISGA SAU PNC / NON COMPATIBLE
 • VENITURI, PENSII ȘI SUBVENȚII MAI MICI DECÂT PNC / COMPATIBIL
 • VENITURI, PENSII ȘI SUBVENȚII ALE ALTOR MEMBRI DIN COMPONENȚA GOSPODĂRIEI / COMPATIBLE
 • SUBVENȚII SOCIALE PENTRU ACOPERIREA NEVOILOR DE BAZĂ / INCOMPATIBIL
 • SUBVENȚII SOCIALE (RESTUL) / COMPATIBLE

Trebuie ținut cont de faptul că acest ajutor municipal este un ajutor subsidiar al RISGA sau beneficiului regional care o înlocuiește, a PNC-urilor sau oricărui alt tip de pensie sau ajutor cu valoare egală sau mai mare decât a respectivelor pensii. Adică, se va putea solicita acest ajutor acordat de municipalitate numai dacă solicitanții nu au acces la aceste subvenții.

9Ce se înțelege prin familie sau gospodărie?

Termenul cuprinde atât persoanele care locuiesc singure cât și pe cele care locuiesc în același domiciliu și sunt legate prin căsătorie, adopție sau relație de rudenie de sânge sau rude până la gradul II (bunici și străbunici, fii/fiice și nepoți/nepoate și unchi/mătuși).

10Ce se întâmplă dacă aceeași familie sau gospodărie solicită acest ajutor acordat de municipalitate?

Ca normă generală, se va recunoaște doar o subvenție pe gospodărie. În cazul în care ajutorul este solicitat de mai multe persoane aparținând aceleiași familii sau gospodării, ajutorul se va acorda în favoarea persoanelor indicate de serviciile sociale, în funcție de circumstanțele concrete ale situației sale de vulnerabilitate sau risc de excluziune socială. În caz de egalitate, va avea prioritate femeia, dar numai atunci când acest lucru nu presupune pierderea drepturilor sau discriminare.

11Pe ce perioadă se poate beneficia de acest ajutor?

Perioada maximă de acordare a ajutorului este de douăsprezece (12) luni; această perioadă se poate prelungi cu încă douăsprezece (12) luni, în cazul în care continuă circumstanțele.

12Există vreo obligație pentru a beneficia de subvenție?

Toate persoanele din gospodărie trebuie să participe la o acțiune de incluziune civică proiectată de echipele tehnice municipale și să nu practice și să nu permită sau să forțeze practicarea cerșetoriei.

13Ce este acțiunea de incluziune civică?

Este vorba despre un ansamblu de activități pe care serviciile sociale, pe baza unei diagnoze sociale individualizate, le vor propune persoanei care solicită ajutorul și gospodăriei din care face parte, pentru a favoriza procesul de incluziune socială.

14Cum se justifică acest ajutor social acordat de municipalitate?

Întrucât este vorba despre un ajutor prin care se garantează nevoile elementare ale cetățenilor, nu este nevoie de facturi, chitanțe sau alte documente care să justifice cheltuielile realizate, fiind suficient un raport de monitorizare al serviciilor sociale municipale.

15În cât timp se primește un răspuns din partea Primăriei?

Primăria va transmite un răspuns în termen de maxim trei (3) luni, dar între timp va putea acorda în regim de urgență un ajutor social pentru a răspunde nevoilor elementare.

16Poate fi subvenția retrasă după acordarea ei?

Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințe, cum ar fi neparticiparea la acțiunea de incluziune civică, mutarea pe raza altei primării sau îmbunătățirea nivelului veniturilor, astfel încât să depășească limitele de acces stabilite în ordonanță, duc la retragerea ajutorului.

17Se poate beneficia și de alte ajutoare sociale pe lângă subvenția acordată de municipalitate?

Da, cu excepția ajutoarelor sociale pentru acoperirea nevoilor elementare, pentru că se înțelege că, în esență, acestea acoperă aceleași nevoi. În orice caz, trebuie respectate limitele și cerințele de acces pentru fiecare ajutor social în parte.

18Ce alte documente trebuie depuse împreună cu cererile?

A se vedea secțiunea de documentare și aplicații.

AJUTOARE SOCIALE

1Ce sunt?

Un ansamblu de ajutoare bănești, de natură extraordinară și punctuală, acordate pentru a face față unor situații de urgență care afectează persoane sau gospodării care nu pot face față acestor situații:

 • Subvenții pentru acoperirea nevoilor elementare: hrană zilnică, îmbrăcăminte, adăpost și locuință, îngrijire de bază și nevoile elementare generale esențiale pentru viața de zi cu zi.
 • Subvenții pentru locuire și sărăcie energetică și dotări de bază pentru locuințe: acoperirea datoriilor cu furnizarea de energie sau gaz, costurile asociate încheierii contractelor de furnizare a energiei într-o locuință nouă; datorii față de asociațiile de proprietari/e în urma cheltuielilor curente, cheltuielile ocazionate de îndatorările anterioare legate de locuința obișnuită și facilități pentru mobilier și aparatură electrodomestică (mașină de spălat, frigider, aragaz, cazan de apă, cuptor, boiler sau altele).
 • Subvenții complementare pentru situații de dependență și/sau dizabilitate:  acoperirea costurilor asociate cu mijloacele tehnice de care are nevoie o persoană în situație de dependență, evaluate de către autoritățile competente. În mod excepțional și pe baza unei prescripții medicale și a raportului social, se pot acorda subvenții pentru proteze oculare sau auditive.
 • Subvenții pentru alte cheltuieli extraordinare: acoperirea cheltuielilor asociate cu alte situații greu de prezis, în urma raportului social excepțional (de exemplu cheltuieli cu medicamentele sau de adaptare a locuinței obișnuite).
 • Subvenții pentru promovarea dreptului la educație pentru învățământul post-obligatoriu: acoperirea taxelor pentru studii, materiale, deplasări, mese sau altele pentru educația infantilă, a elevilor din învățământul profesional - în ciclurile de învățământ mediu și superior - liceu sau universitate în cadrul sistemului de învățământ public și alte cursuri de formare suplimentare asociate unei acțiuni de incluziune civică.
 • Subvenții pentru sănătatea buco-dentară: subvenții pentru garantarea dreptului la sănătatea orală, pentru acele cheltuieli care nu sunt acoperite de asigurările sociale.
2Cine poate beneficia de aceste subvenții?

Orice persoană majoră sau emancipată aflată în situație de vulnerabilitate socială, risc sau excluziune socială care își are reședința în orașul Santiago de Compostela și care îndeplinește cerințele specifice pentru fiecare subvenție.

3Este necesară viza de reședință?

Da, cu o vechime de cel puțin trei (3) luni și valabilă și după data depunerii cererii, cu excepția cazurilor excepționale prevăzute de reglementările autonome de incluziune socială în vigoare în orice moment.

4Este necesară reședința legală?

Nu reprezintă o cerință. Drepturile fundamentale ale persoanelor la viață, sănătate sau la alimentație nu depind de situația administrativă pe teritoriul Spaniei, trebuind interpretate în accepțiunea lor extinsă, în conformitate cu normele internaționale și spaniole care garantează aceste drepturi.

5Care este limita maximă de venituri pentru a putea solicita subvențiile?

Limitele variază în funcție de subvenție și de numărul de persoane care alcătuiesc gospodăria.

- În cazul subvențiilor pentru acoperirea nevoilor elementare, limita este aceeași ca în cazul ajutorului social minim garantat:

 • 1 persoană - 532,51 € venitul minim pe lună (100% IPREM)
 • 2 persoane - 585,76 € venitul minim pe lună (110% IPREM)
 • 3 persoane - 639,01 € venitul minim pe lună (120% IPREM)
 • 4 persoane - 692,26 € venitul minim pe lună (130% IPREM)
 • 5 persoane - 745,51 € venitul minim pe lună (140% IPREM)
 • 6 sau mai multe - 798,77 € venitul minim pe lună (150% IPREM)

- În cazul celorlalte subvenții, limitele vor fi următoarele:

 • 1 persoană - 665,64 € venitul minim pe lună (125% IPREM)
 • 2 persoane - 745,51 € venitul minim pe lună (140% IPREM)
 • 3 persoane - 825,39 € venitul minim pe lună (155% IPREM)
 • 4 persoane - 905,27 € venitul minim pe lună (170% IPREM)
 • 5 persoane - 985,14 € venitul minim pe lună (185% IPREM)
 • 6 sau mai multe - 1.065,02 € venitul minim pe lună (200% IPREM)
6Care este suma aferentă fiecărei subvenții și pe ce durată se acordă?
SUBVENȚII PENTRU ACOPERIREA NEVOILOR ELEMENTARE

CAZARE (închirierea unei locuințe, rata creditului ipotecar pentru locuință, cameră într-o locuință comună sau altele)

 • 75% din cheltuiala lunară cu cazarea sau 100% în cazurile în care nu se dispune de niciun tip de resursă – până la o valoare maximă de 100% din ISR (532,51 € în 2016).
 • De maxim șase (6) ori într-o perioadă de douăsprezece (12) luni.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU O LOCUINȚĂ ÎNCHIRIATĂ

 • 100% din cheltuială până la maxim 75% din ISR (399,38 € în 2016).
 • O dată la trei ani.

RESTUL NEVOILOR ELEMENTARE (alimentația de zi cu zi, îmbrăcăminte și îngrijiri de bază)

De maxim șase (6) ori în fiecare an calendaristic.

 • 1 persoană - 532,21 € (100% IPREM)
 • 2 persoane - 585,76 € (110% IPREM)
 • 3 persoane - 639,01 € (120% IPREM)
 • 4 persoane - 692,26 € (130% IPREM)
 • 5 persoane - 745,51 € (140% IPREM)
 • 6 sau mai multe - 798,77 € (150% IPREM)
SUBVENȚII PENTRU LOCUIRE ȘI SĂRĂCIE ENERGETICĂ ȘI DOTĂRI DE BAZĂ PENTRU LOCUINȚE

DATORII FAȚĂ DE FURNIZORII DE ENERGIE SAU GAZ

 • 100% din cheltuială până la maxim 100% din ISR (532,51 € în 2016).
 • O subvenție pentru același concept pe parcursul unei perioade de 3 ani.

CHELTUIELI ASOCIATE CU ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE A ENERGIEI ÎNTR-O LOCUINȚĂ NOUĂ

 • 100% din cheltuială până la maxim 100% din ISR (532,51 € în 2016).
 • O subvenție pentru același concept pe parcursul unei perioade de 3 ani.

CHELTUIELI COMUNITARE FAȚĂ DE ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI/E ÎN URMA CHELTUIELILOR CURENTE

 • 90% din datoriile comunitare în urma cheltuielilor curente până la maxim 200% din ISR (1.065,02 € în 2016).
 • O subvenție pentru același concept pe parcursul unei perioade de 3 ani.

CHELTUIELI CU ÎNDATORĂRI ANTERIOARE

 • 90% din datorie până la maxim 200% din ISR (1.065,02 € în 2016).
 • O subvenție pentru același concept pe parcursul unei perioade de 3 ani.

MOBILIER ȘI APARATURĂ ELECTRODOMESTICĂ DE BAZĂ

Una sau mai multe subvenții cu o limită maximă de 600 € pentru fiecare concept pe parcursul unei perioade de 3 ani:

 • Mașină de spălat / 300 €
 • Frigider / 300 €
 • Aragaz / 250 €
 • Cazan de apă (80 l.) / 250 €
 • Cazan de apă (50 l.) / 150 €
 • Cuptor electric / 75 €
 • Cuptor pe gaz / 125 €
 • Cazan de încălzire / 600 €
 • Altele / 600 €
SUBVENȚII COMPLEMENTARE PENTRU SITUAȚII DE DEPENDENȚĂ ȘI/SAU DIZABILITATE
 • 90% din cheltuială până la maxim 175% din ISR (931,89 € în 2016).
 • O subvenție pentru acest concept pe o perioadă de trei ani.
SUBVENȚII PENTRU ALTE CHELTUIELI EXTRAORDINARE
 • 90% din cheltuială până la maxim 200% din ISR (1.065,02 € în 2016).
 • O subvenție pentru acest concept o dată la trei ani
SUBVENȚII PENTRU PROMOVAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL POST-OBLIGATORIU

O subvenție pe an:

 • Școlarizare neobligatorie de 0-6 ani / 400 €
 • Studii pre-universitare / 200 €
 • Studii universitare sau postuniversitare (prima înscriere la fiecare specializare) / Costul total, până la maxim 1.000 €
 • Formare complementară asociată unei acțiuni de incluziune civică / 200 €
 • Alocație pentru transport urban / 200 €
 • Alocație pentru mese / 200 €
SUBVENȚII PENTRU SĂNĂTATEA BUCO-DENTARĂ

Sumele și periodicitatea variază în funcție de datele medicale ale fiecărui solicitant:

 • Curățare / 60 €
 • Plombe și obturații / 60 €
 • Endodonție / 175 €
 • Proteză superioară sau inferioară mobilă / 500 €
 • Proteză mobilă completă / 1000 €
 • Altele / 500 €
7Pot să beneficiez de aceste subvenții dacă am venituri?

Da, se poate beneficia de subvenții, numai dacă nu se depășesc limitele de venituri maxime prevăzute pentru fiecare subvenție.

8Sunt aceste subvenții compatibile cu alte subvenții sau ajutoare?

Da, dar trebuie ținut cont de tipul de subvenție la care se face referire.

SUBVENȚII SOCIALE PENTRU ACOPERIREA NEVOILOR ELEMENTARE:

 • RENTA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ DIN GALIȚIA - RISGA / INCOMPATIBIL
 • AJUTOARE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ (AIS) / COMPATIBIL
 • ALTE SUBVENȚII PENTRU ACELAȘI OBIECTIV / INCOMPATIBIL
 • AJUTOR SOCIAL MINIM GARANTAT / INCOMPATIBIL
 • SUBVENȚII SOCIALE (RESTUL) / COMPATIBIL

SUBVENȚII SOCIALE (RESTUL):

 • RENTA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ DIN GALIȚIA - RISGA / COMPATIBIL
 • AJUTOARE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ (AIS) / INCOMPATIBIL
 • ALTE SUBVENȚII PENTRU ACELAȘI OBIECTIV / INCOMPATIBIL
 • AJUTOR SOCIAL MINIM GARANTAT / COMPATIBIL
 • SUBVENȚII SOCIALE (RESTUL) / COMPATIBIL

Trebuie ținut cont de faptul că subvențiile sociale pentru acoperirea nevoilor elementare sunt compatibile cu AIS cu condiția ca această subvenție să nu fie acordată pentru satisfacerea necesităților primare de alimentație, articole de uz casnic și îmbrăcăminte sau în legătură cu utilizarea locuinței pentru plata chiriei, sau pentru a evita evacuarea; adică este compatibil cu AIS în cazul în care aceasta nu are același scop.

9Ce se înțelege prin familie sau gospodărie?

Termenul cuprinde atât persoanele care locuiesc singure cât și persoanele care locuiesc în același domiciliu și sunt legate prin căsătorie, adopție sau relație de rudenie de sânge sau rude până la gradul II (bunici și străbunici, fii/fiice și nepoți/nepoate și unchi/mătuși).

10Ce se întâmplă dacă aceeași familie sau gospodărie solicită aceeași subvenție?

Depinde de tipul subvenției. În general, în cazul subvențiilor pentru acoperirea nevoilor elementare și al subvențiilor pentru locuire, sărăcie energetică și dotări de bază pentru locuință, se va recunoaște o singură subvenție pentru o gospodărie. În cazul în care ajutorul este solicitat de mai multe persoane aparținând aceleiași familii sau gospodării, ajutorul se va acorda în favoarea persoanei indicate de serviciile sociale, în funcție de circumstanțele concrete ale situației sale de vulnerabilitate sau risc de excluziune socială. În cazul celorlalte subvenții, se pot recunoaște una sau mai multe persoane din aceeași gospodărie, pe baza raportului social aferent și respectând restul cerințelor, inclusiv limitele economice ale întregii gospodării.

11Există vreo obligație pentru a beneficia de subvenții?

Trebuie făcută dovada respectării cerințelor și limitelor specifice. Fiecare subvenție se va justifica prin facturi, chitanțe și alte documente care atestă realizarea cheltuielii, urmând instrucțiunile date de la punctele de asistență ale Serviciilor Sociale.

12Cum se justifică subvențiile sociale?

Va fi necesară justificarea specifică în termenii prevăzuți pentru fiecare subvenție, putându-se solicita facturi, chitanțe sau dovezi de plată.

13În cât timp se primește un răspuns din partea Primăriei?

În cazul subvențiilor pentru acoperirea nevoilor elementare, după depunerea întregii documentații, serviciile sociale vor emite raportul propus în termen de zece (10) zile, iar subvenția va fi plătită imediat după emiterea deciziei. Pentru restul subvențiilor, este valabil același termen ca în cazul ajutorului social minim garantat, adică un termen de trei (3) luni.

14Pot retrase subvențiile după acordarea lor?

Nerespectarea uneia dintre cerințe, în special lipsa justificării cheltuielii, va conduce la retragerea subvențiilor și se poate solicita returnarea acestora.

15Ce alte documente trebuie depuse împreună cu cererile?

A se vedea secțiunea de documentare și aplicații.

DOCUMENTAȚIE ȘI CERERI

Ce alte documente trebuie depuse împreună cu cererile?

Atât pentru ajutorul social minim garantat cât și pentru subvențiile sociale trebuie depuse documente care să ateste:

 • DOMICILIUL
 • IDENTITATEA
 • GOSPODĂRIA ȘI CIRCUMSTANȚELE ECONOMICE
 • ȘCOLARIZARE A MINORILOR/MINORELOR CARE AU VÂRSTA ȘCOLARIZĂRII OBLIGATORII

De asemenea, trebuie depus orice document care să ateste situația de necesitate sau urgență. Marea majoritate a acestor documente pot fi solicitate sau emise direct de către Primărie, dacă solicitantul dorește să autorizeze acest lucru.

Când se pot depune cererile?

Cererile se pot depune în orice moment al anului.

Unde se pot primi răspunsuri la întrebări și unde se depune cererea?

La punctele de asistență ale Serviciilor Sociale (PASS), solicitând în prealabil o programare la numărul de telefon:

(+34) 981 542 465 sau pe web:

www.santiagodecompostela.gal

PASS O Ensanche

Frei Rosendo Salvado 14-16

15705, Santiago de Compostela

Tfno.: 981 543 001 Ext. 33935

PASS Galeras
Isaac Díaz Pardo 2-4

15705, Santiago de Compostela

Tfno.: 981 542 465

PASS As Fontiñas

Berlín, 13

15703, Santiago de Compostela

Tfno.: 981 528 750 Ext. 28747

PASS CABES
Casa das Asociacións de Benestar Social

Manuel María, 6

15705 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 542 471